Algemene voorwaarden
1. Algemene bepalingen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en transacties tussen by Mali en cliënten die hiermee akkoord zijn gegaan. By Mali is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht. Aan een verwijzing door de cliënt naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door by Mali is aanvaard.

2. Inspanningen
By Mali zal de behandelingen naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren, op grond van de huidige wetenschap. Daarnaast zal by Mali haar cliënten inlichten over financiële consequenties van behandelingen evenals eventuele wijzigingen of aanvullingen van de behandelingen.

3. Reserveringen en annuleringen
By Mali maakt gebruik van een geautomatiseerd reservering, -bevestiging -en herinneringssysteem. Mocht de afspraak door welke reden dan ook niet door kunnen gaan, moet dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak schriftelijk of telefonisch worden doorgegeven aan by Mali. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag by Mali de afgesproken behandeling voor 100% aan de cliënt in rekening brengen. Als de cliënt later dan de afgesproken tijd bij by Mali aankomt, mag by Mali de behandeling inkorten en wijzigt het tarief niet.

4. Prijzen en betalingen
By Mali vermeldt alle prijzen van de behandelingen op haar website en in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen geschieden vooraf op het online boekingssysteem per IDEAL, Credit Card of Cadeaubon.

5. Persoonlijke gegevens en privacy
By Mali behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal de gegevens van de cliënt niet verstrekken, verkopen of verhuren aan derden.

6. Aansprakelijkheid
By Mali is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. By Mali is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van behandelingen op een zwangerschap. By Mali is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

7. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling dient dit direct na de behandeling kenbaar gemaakt te worden of binnen 24 uur per mail. By Mali zal een passende oplossing aanbieden.

Indien de cliënt een klacht heeft over een product, dient dit binnen 1 week na aankoop kenbaar gemaakt te worden per telefoon of mail. By Mali zal een passende oplossing aanbieden.

8. Recht
Op elke overeenkomst tussen By Mali en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.